Reklamace

Povinností prodávajícího je dodat zboží v bezvadném stavu.

Kupující je povinen dodané zboží při převzetí prohlédnout pro vyloučení přepravní škody a nekompletnosti dodávky. Pro posouzení přepravní škody je důležitá kontrola poškození obalu, pro nekompletnost dodávky to je zalepení obalu. Přepravní škodu i nekompletnost dodávky nahlásí kupující ihned při převzetí zboží. O této skutečnosti provede s doručitelem záznam a případně pořídí fotodokumentaci pro hladký průběh posouzení škody. Zásilku, která jeví známky poškození nemusí kupující převzít. V prokázaných případech těchto škod bude kupujícímu dodáno zboží bezvadné.

Dodané zboží neodpovídá požadovanému.

  • V dodávce je pod číslem dílu zaměněný díl s jiným objednacím číslem Tento typ vady je nutné nahlásit bez zbytečného odkladu nejlépe formou e-mailu na adresu email (nebo na poštovní adresu prodávajícího). Ke korespondenci je nutné dodat kopii faktury a další podklady svědčící o této vadě (např. foto). Následně bude rozhodnuto o způsobu výměny dílu za požadovaný.
  • Při vybírání dílu došlo k chybě Nejedná se o reklamaci, ale budeme Vám nápomocni při výměně dílu za požadovaný. Kontakt nejlépe formou e-mailu na adresu email (nebo na poštovní adresu prodávajícího). Ke korespondenci je nutné dodat kopii faktury a další podklady ke zjištění správného čísla dílu (např. foto původního dílu, VIN vozu, přesný popis).

Na originální náhradní díly poskytujeme prodlouženou záruku 2 roky, na doplňkové zboží je záruka 6 měsíců podle zákonů České republiky.

Ze záruky je vyloučeno zboží mechanicky poškozené, neodborně používané, neodborně namontované, nevhodně skladované a poškozené běžným opotřebením, nadměrným zatěžováním, či přírodními živly. Případné záruční vady je nutné nahlásit bez zbytečného odkladu formou e-mailu na adresu email nebo na poštovní adresu prodávajícího. Ke korespondenci je nutné dodat kopii faktury a případné další podklady svědčící pro uznání záruky (např. foto, výpis paměti závad apod.). Následně bude rozhodnuto o způsobu posouzení přímo vadného zboží nebo způsobu vyřešení reklamace. O záruce bude rozhodnuto co nejdříve, nejdéle však do 30 dnů od předání všech podkladů a reklamovaného zboží.